Aanmelding Jungiaanse Praktijk voor Analytische Therapie en Hypnotherapie Taal Startpagina Analytische Therapie Hypnotherapie Links Contact Startpagina
Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden voor therapie via telefoonnummer 06-10 40 27 67. Veelal krijgt u de voicemail, omdat ik tijdens het werken de telefoon uit zet. U kunt ook een e-mail sturen.
Ik bel u zo snel mogelijk terug voor een afspraak. Het kan voorkomen dat u niet direct in therapie kunt, omdat er een wachtlijst is of omdat u moet wachten op een voor u geschikt tijdstip. Ik streef ernaar dat u een vaste tijd krijgt op een vaste dag.
Wachtkamer
Ik verzoek u om in de wachtkamer te wachten tot ik u ophaal voor de sessie. Dit om te voorkomen dat u de therapieruimte instapt, terwijl ik nog bezig ben.
Samenwerking met huisarts en andere disciplines
Het is aan u om uw huisarts (of specialist) in te lichten over het feit dat u psychotherapie volgt. Op uw verzoek kan ik dit (ook) doen. Als u onder behandeling staat van een huisarts (of specialist) is het wel raadzaam om hem of haar in te lichten. En wilt u mij inlichten welke behandeling u krijgt, en bijvoorbeeld welke medicatie u krijgt? Indien u bent verwezen door uw huisarts of specialist zal ik hem of haar op de hoogte stellen wanneer u met de therapie bent begonnen en wanneer u de therapie beëindigd hebt. Ook als u begeleid wordt door een fysiotherapeut, logopedist, diëtist e.d., dan hoor ik dat graag van u, want dan kunnen we de therapie daarop afstemmen. Mocht u tegelijkertijd therapie volgen bij een andere (psycho-)therapeut, dan zult u een keus moeten maken, want dat gaat botsen en contraproductief werken.
Afbellen
Gelieve bij verhindering de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te bellen. Een te laat afgemelde sessie breng ik in rekening.
Geheimhoudingsplicht
Vanuit mijn professie heb ik een geheimhoudingsplicht, wat inhoudt dat ik zonder uw toestemming niemand informatie verstrek over het feit dat U in therapie bent, en daarmee ook geen informatie geef over de inhoud van de therapie.
Vakanties
Tijdens mijn vakantie kan ik desgewenst zorgen voor een vervangende collega. Bij hem of haar kunt U dan in geval van nood terecht voor telefonische ondersteuning, dan wel voor een ondersteunende sessie.
Nieuws Aanmelding Kosten Therapiestructuur Contra-indicaties Foto’s Films
Aanmelding Taal Startpagina Analytische Therapie Hypnotherapie Links Contact Startpagina
Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden voor therapie via telefoonnummer 06-10 40 27 67. Veelal krijgt u de voicemail, omdat ik tijdens het werken de telefoon uit zet. U kunt ook een e-mail sturen.
Ik bel u zo snel mogelijk terug voor een afspraak. Het kan voorkomen dat u niet direct in therapie kunt, omdat er een wachtlijst is of omdat u moet wachten op een voor u geschikt tijdstip. Ik streef ernaar dat u een vaste tijd krijgt op een vaste dag.
Wachtkamer
Ik verzoek u om in de wachtkamer te wachten tot ik u ophaal voor de sessie. Dit om te voorkomen dat u de therapieruimte instapt, terwijl ik nog bezig ben.
Samenwerking met huisarts en andere disciplines
Het is aan u om uw huisarts (of specialist) in te lichten over het feit dat u psychotherapie volgt. Op uw verzoek kan ik dit (ook) doen. Als u onder behandeling staat van een huisarts (of specialist) is het wel raadzaam om hem of haar in te lichten. En wilt u mij inlichten welke behandeling u krijgt, en bijvoorbeeld welke medicatie u krijgt? Indien u bent verwezen door uw huisarts of specialist zal ik hem of haar op de hoogte stellen wanneer u met de therapie bent begonnen en wanneer u de therapie beëindigd hebt. Ook als u begeleid wordt door een fysiotherapeut, logopedist, diëtist e.d., dan hoor ik dat graag van u, want dan kunnen we de therapie daarop afstemmen. Mocht u tegelijkertijd therapie volgen bij een andere (psycho-)therapeut, dan zult u een keus moeten maken, want dat gaat botsen en contraproductief werken.
Afbellen
Gelieve bij verhindering de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te bellen. Een te laat afgemelde sessie breng ik in rekening.
Geheimhoudingsplicht
Vanuit mijn professie heb ik een geheimhoudingsplicht, wat inhoudt dat ik zonder uw toestemming niemand informatie verstrek over het feit dat U in therapie bent, en daarmee ook geen informatie geef over de inhoud van de therapie.
Vakanties
Tijdens mijn vakantie kan ik desgewenst zorgen voor een vervangende collega. Bij hem of haar kunt U dan in geval van nood terecht voor telefonische ondersteuning, dan wel voor een ondersteunende sessie.
Nieuws Aanmelding Kosten Therapiestructuur Contra-indicaties Foto’s Films Jungiaanse Praktijk voor Analytische Therapie en Hypnotherapie
Mijn titel pagina-inhoud