Startpagina Analytische Therapie Jungiaanse Praktijk voor Analytische Therapie en Hypnotherapie Taal Startpagina Analytische Therapie Hypnotherapie Links Contact
Als Analytisch therapeut werk ik vanuit het Jungiaans analytische concept, waarbij de inzichten en theorieën op het gebied van de analytische werkwijze vanaf Freud tot heden zijn geïntegreerd. De analytische werkwijze, die haar ontstaan vindt bij Freud, is met de toevoeging van het deel "dissociatie" (Janet) en de inzichtvernieuwende theorie van Jung, geworden tot een therapievorm die niet alleen ingezet kan worden voor de behandeling van symptomen, zoals dit gedaan wordt bij de gedragsmatig / cognitieve therapieën, maar de mogelijkheid geeft tot behandeling van uitingen van de zielsprocessen in de mens c.q. persoonlijkheidsstoornissen. Hierdoor kan de Analytisch therapeut de cliënt begeleiden in een proces dat niet alleen gericht is op het maatschappelijk belang, maar tevens leidt tot een persoonlijke integratie c.q. individuatie. Jung, als grondlegger van de analytische psychologie, heeft met zijn theorie over het onbewuste de opening gemaakt naar het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen door middel van de archetypische symboliek. Hierdoor worden problemen aangaande levensprocessen of levensfasen meer inzichtelijk en beter behandelbaar. Beperking tot de oude analytische werkwijze zou een verenging betekenen en het gedachtegoed van Jung tekort doen. Jung zelf heeft in dat verband aangegeven dat pas de generatie ná hem zijn werk zal "verstaan".
Jung: "Ich kann es kaum verschleiern, daß wir Psychotherapeuten eigentlich Philosophen oder philosophische Ärzte sein sollten". (Aufsätze zur Zeitgeschichte, Zürich 1946).
Nieuws Aanmelding Kosten Therapiestructuur Contra-indicaties Foto’s Films Analytische Therapie
Startpagina Analytische Therapie Jungiaanse Praktijk voor Analytische Therapie en Hypnotherapie Taal Startpagina Analytische Therapie Hypnotherapie Links Contact
Als Analytisch therapeut werk ik vanuit het Jungiaans analytische concept, waarbij de inzichten en theorieën op het gebied van de analytische werkwijze vanaf Freud tot heden zijn geïntegreerd. De analytische werkwijze, die haar ontstaan vindt bij Freud, is met de toevoeging van het deel "dissociatie" (Janet) en de inzichtvernieuwende theorie van Jung, geworden tot een therapievorm die niet alleen ingezet kan worden voor de behandeling van symptomen, zoals dit gedaan wordt bij de gedragsmatig / cognitieve therapieën, maar de mogelijkheid geeft tot behandeling van uitingen van de zielsprocessen in de mens c.q. persoonlijkheidsstoornissen. Hierdoor kan de Analytisch therapeut de cliënt begeleiden in een proces dat niet alleen gericht is op het maatschappelijk belang, maar tevens leidt tot een persoonlijke integratie c.q. individuatie. Jung, als grondlegger van de analytische psychologie, heeft met zijn theorie over het onbewuste de opening gemaakt naar het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen door middel van de archetypische symboliek. Hierdoor worden problemen aangaande levensprocessen of levensfasen meer inzichtelijk en beter behandelbaar. Beperking tot de oude analytische werkwijze zou een verenging betekenen en het gedachtegoed van Jung tekort doen. Jung zelf heeft in dat verband aangegeven dat pas de generatie ná hem zijn werk zal "verstaan".
Jung: "Ich kann es kaum verschleiern, daß wir Psychotherapeuten eigentlich Philosophen oder philosophische Ärzte sein sollten". (Aufsätze zur Zeitgeschichte, Zürich 1946).
Nieuws Aanmelding Kosten Therapiestructuur Contra-indicaties Foto’s Films Analytische Therapie
Mijn titel pagina-inhoud