Accueil
Voor de therapie die ik geef, is er slechts één contra-indicatie, namelijk verslaving: het gebruik van drugs (zowel hard- als softdrugs), het overmatig gebruik van alcohol en overmatig gebruik van (sederende) medicatie. De verslaving verdooft namelijk zoveel van het gevoel, dat therapie geen ingang krijgt. Mocht er sprake zijn van verslaving, dan zullen we eerst een plan moeten maken te behoeve van het afkicken, mogelijk in gezamenlijk overleg met bijvoorbeeld de huisarts.
Contre-indications Pratique Jungienne pour Thérapie Analitique et Hypnothérapie Langue Accueil Thérapie Analytique Hypnothérapie Links Contact Nouvelles S’inscrire Coût Structure thérapie Contre-indications Photos Films
Accueil
Voor de therapie die ik geef, is er slechts één contra-indicatie, namelijk verslaving: het gebruik van drugs (zowel hard- als softdrugs), het overmatig gebruik van alcohol en overmatig gebruik van (sederende) medicatie. De verslaving verdooft namelijk zoveel van het gevoel, dat therapie geen ingang krijgt. Mocht er sprake zijn van verslaving, dan zullen we eerst een plan moeten maken te behoeve van het afkicken, mogelijk in gezamenlijk overleg met bijvoorbeeld de huisarts.
Contre-indications Langue Accueil Thérapie Analytique Hypnothérapie Links Contact Nouvelles S’inscrire Coût Structure thérapie Contre-indications Photos Films Jungiaanse Praktijk voor Analytische Therapie en Hypnotherapie
Mijn titel pagina-inhoud