Jungiaanse Praktijk voor Analytische Therapie en Hypnotherapie

Privacyverklaring

Uw Privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier soms gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: · zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, · er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: · Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. · Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. · Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie en intercollegiale toetsing. · Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling: sessie hypnotherapie • de kosten van het consult
Taal Startpagina

Privacyverklaring

Uw Privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier soms gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts). Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: · zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, · er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: · Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. · Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. · Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie en intercollegiale toetsing. · Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling: sessie hypnotherapie • de kosten van het consult
Welkom Taal Startpagina Jungiaanse Praktijk voor Analytische Therapie en Hypnotherapie
Mijn titel pagina-inhoud