Accueil
De therapie wordt gegeven in sessies met een regelmaat van een uur per week. Ik begin altijd met stilstaan bij de klacht, het psychische probleem en de betekenis daarvan in uw leven. Dan inventariseren we de belangrijkste momenten uit uw leven en stellen thema’s vast met betrekking tot de problematiek. Daaraan koppelen we het doel van de therapie. De therapie zelf bestaat uit meerdere sessies. In een sessie gaan we dieper in op de thema’s. Het kan zijn dat ik u vraag om ter voorbereiding van een volgende sessie, te werken aan een bepaald onderwerp. We houden de werking van de therapie in de gaten door veranderingen en gebeurtenissen in de afgelopen week te bespreken en door middel van tussenevaluaties. Over de lengte van de totale therapie is niet iets vast te zeggen. Dit is afhankelijk van de doelen die worden gesteld en van de intensiteit van de problematiek. Waar het om gaat is dat u zelf gaat voelen dat de veranderingen die optreden stabiel gaan worden, de klachten verbleken en u zich goed gaat voelen. Kortom, het doel van de therapie wordt bereikt. Dan kunnen we gezamenlijk vorm geven aan de afbouw. Door het inventariseren en het stil staan bij hoe het met u gaat, kan het in het begin van de therapie zijn, dat u tussen de sessies door, nare gevoelens gewaar wordt. Dan is het voor sommigen net alsof een nog dieper wegzakken optreedt op het moment dat de therapie begint. In wezen is dit niet een wegzakken, maar een gevolg van het erbij stilstaan, waarmee u duidelijker voelt hoe het eigenlijk met u gaat.
Structure du Thérapie Pratique Jungienne pour Thérapie Analitique et Hypnothérapie Langue Accueil Thérapie Analytique Hypnothérapie Links Contact Nouvelles S’inscrire Coût Structure thérapie Contre-indications Photos Films
Accueil
De therapie wordt gegeven in sessies met een regelmaat van een uur per week. Ik begin altijd met stilstaan bij de klacht, het psychische probleem en de betekenis daarvan in uw leven. Dan inventariseren we de belangrijkste momenten uit uw leven en stellen thema’s vast met betrekking tot de problematiek. Daaraan koppelen we het doel van de therapie. De therapie zelf bestaat uit meerdere sessies. In een sessie gaan we dieper in op de thema’s. Het kan zijn dat ik u vraag om ter voorbereiding van een volgende sessie, te werken aan een bepaald onderwerp. We houden de werking van de therapie in de gaten door veranderingen en gebeurtenissen in de afgelopen week te bespreken en door middel van tussenevaluaties. Over de lengte van de totale therapie is niet iets vast te zeggen. Dit is afhankelijk van de doelen die worden gesteld en van de intensiteit van de problematiek. Waar het om gaat is dat u zelf gaat voelen dat de veranderingen die optreden stabiel gaan worden, de klachten verbleken en u zich goed gaat voelen. Kortom, het doel van de therapie wordt bereikt. Dan kunnen we gezamenlijk vorm geven aan de afbouw. Door het inventariseren en het stil staan bij hoe het met u gaat, kan het in het begin van de therapie zijn, dat u tussen de sessies door, nare gevoelens gewaar wordt. Dan is het voor sommigen net alsof een nog dieper wegzakken optreedt op het moment dat de therapie begint. In wezen is dit niet een wegzakken, maar een gevolg van het erbij stilstaan, waarmee u duidelijker voelt hoe het eigenlijk met u gaat.
Structure du Thérapie Langue Accueil Thérapie Analytique Hypnothérapie Links Contact Nouvelles S’inscrire Coût Structure thérapie Contre-indications Photos Films Jungiaanse Praktijk voor Analytische Therapie en Hypnotherapie
Mijn titel pagina-inhoud